People

Current students @ McGill University.

Postdoc

 • Yuankai Wu (2019.10-, co-supervised with Prof. Aurelie Labbe, IVADO Postdoc Fellowship)
 • Wenshuo Wang (2021.1-, IVADO Postdoc Fellowship)

PhD Students

 • Xudong Wang (2018.9-, MEDA, FRQNT B2X Scholarship)
 • Annie Chang (2018.9-, co-supervised with Prof. Luis Miranda-Moreno)
 • Zhanhong Cheng (2019.1-, MEDA, co-supervised with Prof. Martin Trepanier at PolyMtl)
 • Mengying Lei (2019.9-, MEDA & IVADO PhD Scholarship, co-supervised with Prof. Aurelie Labbe at HEC Montreal)
 • Jiawei Wang (2019.9-)
 • Jingbo Tian (2019.9-)
 • Fuqiang Liu (2019.9-, co-supervised with Prof. Luis Miranda-Moreno)
 • Xinyu Chen (2020.9-, IVADO PhD Scholarship, co-supervised with Prof. Nicolas Saunier)
 • Xiaoxu Chen (2020.9-)

Master Students

 • Ce Zhang (2018.9-, co-supervised with Prof. Luis Miranda-Moreno)
 • Leila Hawa (2019.1-)
 • Zhenyuan Ma (2019.1-)
 • Lulu Tan (2019.9-, co-supervised with Prof. Luis Miranda-Moreno)
 • Dingyi Zhuang (2019.9-, GEF)
 • Mojdeh Sharafi (2019.9-)
 • Tianyu Shi (2020.1-, GEF, IVADO Msc, co-supervised with Prof. Luis Miranda-Moreno)
 • Chengyuan Zhang (2020.8-, IVADO Msc)

Visiting Students

 • Kangli Zhu, Beijing Jiaotong University (2019.1-2019.12)
 • Yiting Zhu, Sun Yat-sen University (2019.8-2019.12)